Beheer

Om u als eigenaar te ontzorgen, kan VAMOR uw vastgoed beheren en zorgen dat uw exploitatiekosten beheerd en beheerst worden.

Het laten verrichten van het coördinerend beheer door VAMOR, betekent dat VAMOR u werk uit handen neem. Tussentijds wordt u op de hoogte over de voortgang en zullen verschillende zaken met u worden afgestemd waarvoor  u goedkeuring moet geven. De jaarbegroting dient hierbij als leidraad.

VAMOR zal hoofdzakelijk het eerste aanspreekpunt zijn namens u richting alle gebruikers van uw vastgoed. Naar gemeenten, derden en afnemers, zal VAMOR optreden als vertegenwoordiger van u  en zal ook namens de u de correspondentie met deze partijen voeren.

Daarnaast zullen alle activiteiten die nodig zijn om de voortgang van het beheer en gebruik van het gebouw te bevorderen door VAMOR worden aangestuurd en bewaakt. Eventuele afwijkingen ten aanzien van de begroting en uitgangspunten zullen aan u worden doorgegeven, inclusief advies hoe hier mee op te gaan.