Particulier Opdrachtgeverschap bij gemeenten in opkomst

U heeft een locatie op het oog die belangrijk is voor uw gemeente en de omgeving waarin deze zich bevindt. Enerzijds wilt u de regie in handen houden en anderzijds wilt u de toekomstige gebruiker vrijheid bieden voor haar woonwensen. Zowel u, de toekomstige gebruiker en de omgeving van het project is gebaad bij afstemming en kwaliteit, waarbij wensen, regelgeving en kosten bewaakt worden. Dit proces  vergt een onafhankelijke professionele aansturing en begeleiding.

VAMOR Vastgoedregisseur kan vanuit haar kennis op gebied van locatie- en vastgoedontwikkeling, verkoopmanagement, kopersbegeleiding en bouwmanagement, hierin een uitstekende rol vervullen. Wij hebben een concept ontwikkeld , die veel in zich heeft van collectief particulier opdrachtgeverschap. Het verschil is dat wij van mening zijn, dat de meeste consumenten niet goed weten of kunnen formuleren wat ze precies willen, hoe bepaalde processen lopen en met welke partijen op welk gewenst moment goedkeuring moet worden gevraagd of geïnformeerd moeten worden. Daarnaast wordt de samenhang met de omgeving en het openbaar gebied vaak uit het oog verloren.

Wij helpen de consument op weg en zorgen, dat dit alles op het juiste moment wordt geïnitieerd en afgehandeld.

Omdat wij meerdere projecten hebben, kunnen wij diverse partijen voordelig inkopen, zoals architect, tekenbureau, constructeur, notaris, aannemer, etc. wat gunstig is voor de totale stichtingskosten.

Onze kracht is dat gedurende het gehele proces vanaf planvorming t/m oplevering alles door dezelfde persoon wordt geregisseerd, hierdoor wordt de kwaliteit bewaakt en gehandhaafd, zijn er geen faalkosten bij overdrachten en er ontstaat een vertrouwensband tussen uw gemeente, de eindgebruiker en de omgeving.

Heeft u een locatie waar dit concept zou passen? Hiervoor kunnen wij voor u een projectspecifieke aanpak uitwerken en aan u voorleggen.